Sản phẩm

Sản phẩm

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

TRẦN HỮU HIẾU

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH IQ MEDIA

LÊ VĂN HƯNG

P. GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SỰ KIỆN

NGUYỄN THỊ KIM PHÚC

KẾ TOÁN TRƯỞNG IQ MEDIA

NGUYỄN PHƯỚC TRUNG

TRƯỞNG BỘ PHẬN SÂN KHẤU - THỦ KHO

ĐẶNG NGỌC QUỐC TOÀN

TRƯỞNG BỘ PHẬN KỸ THUẬT

TRẦN PHÚC HẬU

TRƯỞNG BỘ PHẬN ÂM THANH IQ MEDIA

TRẦN MINH TẤN

TRƯỞNG BỘ PHẬN MÀN HÌNH LED IQ MEDIA

NGUYỄN TRỌNG TÙNG

KỸ THUẬT

HÀ THANH PHONG

KỸ THUẬT

NGUYỄN MINH THIỆN

KỸ THUẬT

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG